کترینگ زرکوک

10 koofteSabzi
1halva
2 meygooSookhari
3 kababChoobi
4 SaladOlviye
5 kashkeBademjan
6 SiniyeKhorakeMorgh
7 roleteGoosht
8 pirashkiyeGoosht
9 boorekeMorgh

کترینگ زرکوک

پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با کیفیت بسیار عالی

 

با مدیریت خانم زرین سدهی